Lietuviškai en English

Veiklos strategija 2014-2020 m.

„Lietuvos energijos“ grupė, įsipareigodama atsakingai ir nuosekliai siekti užsibrėžtos vizijos bei išnaudoti finansinio pajėgumo potencialą, išsikėlė ambicingą ir pamatuotą tikslą - iki 2020 metų įmonių grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu.
 
Kryptingas „Lietuvos energijos“ grupės vizijos ir misijos įgyvendinimas yra grindžiamas pagrindinėmis strateginėmis kryptimis, kurios leidžia subalansuotai siekti tvaraus vertės didinimo, nes padengia visas svarbiausias valdymo sritis: klientų pasitenkinimą, veiklos (portfelio) diversifikavimą, veiklos efektyvumą, organizacinę kultūrą. Nustatant strategines kryptis ir tikslus buvo remtasi pasaulyje pripažinta gerąja strategijų rengimo praktika – subalansuotų veiklos rodiklių metodika (angl. Balanced Scorecard).
 

„Lietuvos energijos“ grupės strateginės 2014-2020 metų kryptys:

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimo („Paslaugų“) kryptis – tai patikimas kokybiškų paslaugų teikimas sutartu laiku. Tai – užtikrintas klientų pasitenkinimas. Įgyvendinant šią kryptį bus siekiama didinti klientui teikiamų paslaugų vertę, pasirinkimo galimybes.
 
Veiklos diversifikavimo („Diversifikavimo“) kryptis – siekiama įgyvendinti projektus, kurie didintų „Lietuvos energijos“ grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepriklausomybę. Šių tikslų bus siekiama išnaudojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus.
 
Veiklos efektyvumo didinimo („Efektyvumo“) kryptis – efektyvumo didinimas „Lietuvos energijos“ grupės įmonėse suprantamas kaip tęstinis procesas visoje paslaugų vertės kūrimo grandinėje. Efektyvumo siekiama pagrindinėse veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar kitus išteklius visose grupės įmonėse.
 
Naujos organizacinės kultūros formavimo („Žmogiškųjų išteklių“) kryptis – susijusi su „Lietuvos energijos“ grupės, kaip vieningos organizacijos, vystymusi: siekiama sukurti modernią, efektyvią ir dinamišką organizaciją. Siekiama organizacijos, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryptingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.