Lietuviškai en English

Veiklos politikos

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje veikia Nulinės tolerancijos korupcijai politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis Įmonių grupėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės.
Susipažinti su dokumentu >>
 
Pranešimai apie pastebėtus pažeidimus:
 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės nulinė tolerancija korupcijai:
  • viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas
  • įsipareigojame kovoti prieš korupciją
  • vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją
  • nulinė tolerancijai korupcijai taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams
  • įmonių grupė edukuoja darbuotojus apie kovą prieš korupciją. Pavyzdžiui, 2015 metais dalyvavome tarptautinėje korupcijos suvokimo savaitėje (International Fraud Awareness Week)
  • įmonių grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei kitų naudų
  • Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojama neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės
  • įmonių grupė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų - tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms
  • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma. Paskirti asmenys atsakingi už politikos įgyvendinimą

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Socialinės atsakomybės politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Įmonių dividendų politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Turto pardavimo skaidrumo gairės