Veiklos politikos

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje veikia Nulinės tolerancijos korupcijai politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis Įmonių grupėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės.
Susipažinti su dokumentu >>
 
Pranešimai apie pastebėtus pažeidimus:
 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės nulinė tolerancija korupcijai:
  • viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas
  • įsipareigojame kovoti prieš korupciją
  • vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją
  • nulinė tolerancijai korupcijai taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams
  • įmonių grupė edukuoja darbuotojus apie kovą prieš korupciją. Pavyzdžiui, 2015 metais dalyvavome tarptautinėje korupcijos suvokimo savaitėje (International Fraud Awareness Week)
  • įmonių grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei kitų naudų
  • Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojama neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės
  • įmonių grupė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų - tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms
  • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma. Paskirti asmenys atsakingi už politikos įgyvendinimą

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Socialinės atsakomybės politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Įmonių dividendų politika

Susipažinti su dokumentu >>
 

Turto pardavimo skaidrumo politika

Antikorupcinė politika