Patronuojanti bendrovė

Patronuojanti grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą.
 
Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.
 
„Lietuvos energija“, UAB įstatai
 
Aukščiausio lygmens vadovų pareiginiai nuostatai
 
Vadovo privačių interesų deklaracija

Vadovas

Darius Maikštėnas,
„Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
CV