Lietuviškai en English

Grupės įmonės

Įmonė Pagrindinė veikla Įst. kapitalas (tūkst. Eur) Valdomų akcijų dalis
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektros energijos ir šilumos gamyba
187 921 96,82 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos ir šilumos gamyba
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
96,82 %
Smulkieji akcininkai
3,18 %
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB sudaro Lietuvos elektros gamybos pajėgumų pagrindą, kurie užtikrina šalies energetinį saugumą. Bendrovei priklausantys gamybos padaliniai:
 • Elektrėnų kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku
 • Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
 • Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė
2017 metais bendrovė pagamino 1,15 TWh elektros energijos.
 
Vadovas
Eglė Čiužaitė,
„Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Eglė Čiužaitė,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybos pirmininkė, generalinė direktorė
 • Darius Kucinas,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB gamybos direktorius
 • Mindaugas Kvekšas,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB finansų ir administravimo direktorius
 • Dominykas Tučkus,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Živilė Skibarkienė,
  Stebėtojų tarybos narė, „Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Rimgaudas Kalvaitis,
  Nepriklausomas narys
Darbuotojų skaičius: 392
 (2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 149,8  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 20,0 mln. Eur
Koreguota EBITDA: 53,7 mln. Eur
Grynasis pelnas: 20,5  mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Energijos skirstymo operatorius 
259 443 94,98 %
Pagrindinė veikla
Energijos skirstymo operatorius 
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
  94,98 %
Smulkieji akcininkai
  5,02 %
 
ESO paslaugos:
 • elektros ir dujų įvedimas;
 • elektros energijos tiekimas;
 • skaitiklių įrengimas ir keitimas, rodmenų tikrinimas;
 • elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūra;
 • elektros ir dujų tiekimo sutrikimų šalinimas;
 • naujų elektros ir dujų įvadų įrengimas
ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².
 
ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.
94,98 proc. 
 
ESO klientai aptarnaujami klientų aptarnavimo centre GILE:
 • Savitarnos svetainėje www.manogile.lt
 • Visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1802
 • 5 klientų aptarnavimo centruose
Vadovas
Mindaugas Keizeris,
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Augustas Dragūnas,
  Finansų ir administravimo tarnybos direktorius
 • Ignas Pranskevičius,
  Paslaugų tarnybos direktorius
 • Saulius Vaičekauskas,
  Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius
 • Ovidijus Martinonis,
  Tinklų vystymo tarnybos direktorius
 • Darius Maikštėnas,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas „Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius
 • Darius Kašauskas,
  Stebėtojų tarybos narys „Lietuvos energija", UAB valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius
 • Kęstutis Betingis,
  Stebėtojų tarybos narys (nepriklausomas)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ įkurtas 2016 m. sausio 1 d. sujungus bendroves LESTO ir „Lietuvos dujos“.
 
Darbuotojų skaičius: 2 503
 (2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 612,3  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 94,7 mln. Eur
EBITDA: 140,1  mln. Eur
Grynasis pelnas: 77,6  mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
UAB LITGAS
Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per SGD terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis.
13 050 100 %
Pagrindinė veikla
Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per SGD terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
100 %
 
 
Bendrovė LITGAS yra suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos pionierė Lietuvoje ir Baltijos šalyse, turinti didžiausią veiklos pasaulinėje SGD rinkoje patirtį regione ir sutartis su pagrindiniais pasauliniais SGD tiekėjais ir prekybininkais, tiekiančių daugiau nei pusę viso pasaulio SGD.
 
LITGAS pirmoji Baltijos šalyse ir Rytų Europoje pradėjo importuoti SGD, kartu su partneriais įgyvendino pirmuosius Lietuvoje SGD tiekimo sausuma sandorius bei pirmąją Baltijos jūroje mažos apimties SGD perkrovą.
 
Pagrindinė LITGAS veikla – strateginės svarbos paskirtasis tiekimas, skirtas gamtinių dujų tiekimo į Lietuvą saugumui užtikrinti, tiekiant stabiliam nepertraukiamam Klaipėdos SGD terminalo veikimui būtinas dujas. Tai teisės aktais įtvirtinta ir valstybės reguliuojama veikla.
 
LITGAS taip pat:
 • teikia SGD įsigijimo ir gabenimo konsultacijas bei kitas susijusias paslaugas
 • tiekia SGD Klaipėdos SGD terminalo laive-saugykloje „Independence“ bei antžeminiame mažos apimties terminale
 • teikia konsultacijas dėl SGD antžeminės išdujinimo infrastruktūros
 • tiekia SGD sausuma iki klientų objektų
 • bendradarbiaudama su partneriais, gali patiekti gamtines dujas dujotiekiais Baltijos šalyse
 • siūlo „viskas viename“ integruotus mažos apimties SGD sprendimus
Vadovas
Tadas Adomaitis,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos narys, Lietuvos energija“, UAB Komercijos ir paslaugų tarnybos direktorius
 • Agnia Grigas,
  Valdybos narė (nepriklausoma)
Darbuotojų skaičius: 16
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 88,1  mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX):0,8 mln. Eur
EBITDA (koreguota): 1,2 mln. Eur
Grynasis pelnas: -6,0 mln. Eur
Visas turtas: 42,9 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Lietuvos energijos tiekimas"
Gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimas gyventojams, dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
8 370 100 %
Pagrindinė veikla
Gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimas gyventojams, dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
Akcininkai:
„Lietuvos energija", UAB 100 %
 
Pagrindinė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ veikla – elektros energijos tiekimas ir gamtinių dujų pirkimas (importas) bei pardavimas klientams. Bendrovė dujas tiekia energetikos, pramonės, žemės ūkio įmonėms, smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojams ir gyventojams, o nuo 2018 m. spalio 1 d. perėmusi visuomeninio tiekimo funkciją iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ pradėjo tiekti dujas ir buitiniams klientams. Įmonė turi daugiau kaip 1,6 mln. klientų.
 
2014 m. lapkritį tuometinė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė gamtinių dujų tiekimo veiklą iš AB Lietuvos dujos. Pastaroji įmonė ir jos veiklos buvo suskaidytos vadovaujantis Europos teisės aktų reikalavimais. 2018 m. spalį įmonė pakeitė pavadinimą į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir perėmė elektros tiekimo veiklą iš „Energijos skirstymo operatoriaus“.
 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ steigėjas yra Lietuvos energija, UAB.   
Vadovas
Mantas Mikalajūnas,
UAB "Lietuvos energijos tiekimas" generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB komercijos ir paslaugų tarnybos direktorius„
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius
 • Paulius Dambrauskas ,
  Nepriklausomas valdybos narys
Darbuotojų skaičius: 32
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 239,9  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 4,4 mln. Eur
EBITDA (normalizuota): 13,3 mln. Eur
Grynasis pelnas (normalizuotas): 7,6  mln. Eur
Visas turtas: 85,6  mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO)
Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą.
2 500 100 %
Pagrindinė veikla
Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą.
EnePRO veikla
 • Elektrotechnikos sprendimai. 0,4-10-110 kV elektros tinklo bei 110-440kV elektros linijų projektavimo, techninės priežiūros, rekonstrukcijos, remonto bei naujos statybos darbai.
 • Projektavimas. EnePRO turi stiprią projektavimo komandą, kurioje dirba didelę patirtį ir plačią specializaciją turintys specialistai, gebantys atlikti tiek elektros energijos, tiek šiluminės energijos objektų projektavimą, bei projektavimo valdymą. 
Vadovas
Nedas Karklius,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Darius Kašauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo tarnybos direktorius
 • Nerijus Stasiulionis,
  Valdybos narys (nepriklausomas), UAB „Rigoleti“ generalinis direktorius
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija įkurta 2016 m. sausio 1 d. sujungus UAB „Kauno energetikos remontas“ ir UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“.
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
 
Pajamos: 30,6 mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX): 16,8 mln. Eur
EBITDA: -5,7  mln. Eur
Grynasis pelnas: -7,2  mln. Eur
Visas turtas: 22,7 mln. Eur
 
 
 
Įmonės tinklalapis
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“
Viena didžiausių Lietuvoje ITT bendrovių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms.
6 440 100 %
Pagrindinė veikla
Viena didžiausių Lietuvoje ITT bendrovių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
50,08 %
AB "Energijos skirstymo operatorius" 29,00 %
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
20,00 %
UAB Verslo aptarnavimo centras 0,02 %
UAB "Lietuvos dujų tiekimas" 0,90 %
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras – viena didžiausių Lietuvoje ITT įmonių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus bendrovėms. Įmonės veikla organizuota pagal geriausias pasaulio vadybos praktikas, veiklosinformacija valdoma pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartus
 
Septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirba apie 170 darbuotojų. Šiuo metu Technologijų ir inovacijų centras:
 • prižiūri virš 100 taikomųjų bei duomenų perdavimo sistemų;
 • atlieka 250 tarnybinių stočių ir virš 3100 kompiuterinių darbo vietų visoje Lietuvoje priežiūrą ir aptarnavimą;
 • projektuoja, diegia ir aptarnauja integruotas IT sistemas;
 • inicijuoja ir įgyvendina strateginius kompetencijų, naujovių, žinių valdymo projektus.
Vadovas
Irma Kaukienė,
UAB Technologijų ir inovacijų centro generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Augustas Dragūnas,
  Valdybos narys, AB „Energijos skirstymo operatorius" Finansų ir administravimo tarnybos direktorius
 • Eglė Čiužaitė,
  Valdybos narė, „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinė direktorė
 • Haroldas Nausėda,
  Valdybos narys, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ komercijos departamento direktorius
 • Eglė Šatkovskienė,
  Valdybos narė, UAB Verslo aptarnavimo centras generalinė direktorė
 • Laurynas Barauskas,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija", UAB Informacinių technologijų tarnybos direktorius
Darbuotojų skaičius – 167
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais: 
Pajamos: 14,5  mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX): 10,2  mln. Eur
EBITDA: 2,6 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,4 mln. Eur
Turtas: 10,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
Energijos tiekimas UAB
Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.
17 240 100 %
Pagrindinė veikla
Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
 100 %
 
Energijos tiekimas UAB yra didžiausia lietuviško kapitalo elektros energijos prekybos bei tiekimo bendrovė. Bendrovė yra pritraukusi didžiausią klientų skaičių laisvoje elektros energijos rinkoje, kuris šiuo metu beveik siekia 7 tūkst. Nuo 2016 m. bendrovė pradėjo vykdyti elektros energijos bei išvestinių finansinių priemonių prekybą Baltijos ir Skandinavijos šalių didmeninėse rinkose bei teikti balansavimo, portfelio valdymo ir elektrinių darbo optimizavimo paslaugas. „Energijos tiekimas“ yra vienintelis sertifikuotos elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėjas. Nuo 2013 m. vasaros „Energijos tiekimas“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. birželio mėn. ir Lenkijoje. Šiose rinkose „Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės veikia „Geton Energy“ pavadinimu.
Vadovas
Ainis Kavaliauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB komercijos ir paslaugų tarnybos direktorius
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius
 • Edvardas Jatautas,
  Valdybos narys (nepriklausomas), CEO, Co-sender (Centralizes Communication Management)
Darbuotojų skaičius: 31
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 78,1  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 2,4  mln.Eur
EBITDA: 7,2 mln. Eur
Grynasis pelnas: 4,9  mln. Eur
Turtas: 50,4 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Duomenų logistikos centras
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
4 033 79,64 %
Pagrindinė veikla
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
79,64 %
AB „Litgrid“ 20,36 %
 
Bendrovė yra viena didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse.
 
„Duomenų logistikos centras“ teikia duomenų perdavimo paslaugas įmonėms ir ryšių operatoriams, valdo duomenų centrus, kuriuose savo įrangą laiko didžiosios įmonės, bankai, telekomunikacijų operatoriai, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai.
 
Bendrovė valdo vieną efektyviausią Lietuvoje „Data Inn“ duomenų centrą, kurio energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas (PUE) siekia 1,3, ir tai yra pirmasis ir šiuo metu vienintelis Lietuvoje duomenų centras, kurio projektui ir veikiančiai infrastruktūrai „Uptime Institute“ suteikė „Tier III“ patikimumo lygio sertifikatą.

Šiuo metu ruošiamasi antrosios „Data Inn“ duomenų centro dalies statyboms.
 
Be „Data Inn“, įmonė turi ir eksploatuoja dar penkis duomenų centrus Vilniuje ir Kaune. Bendra maksimali „Duomenų logistikos centro“ valdomų duomenų centrų talpa siekia apie 330 serverių stovų, kuriose iš viso galima sutalpinti apie 10.000 serverių.

Bendrovė kartu su partneriais, priklausantiems „Baltic Optical Network“ aljansui, valdo 3000 km ilgio, 100G spartos ir iki 9,6 Tbit/s pralaidumo tarptautinį „Baltic Highway“ tinklą Talinas-Frankfurtas bei didžiausią ir ilgiausią (daugiau nei 8000 km ilgio) optinį duomenų perdavimo tinklą Baltijos šalyse.
 
Lietuvoje įmonės eksploatuojamas vienintelis šalyje tinklas, kurio šviesolaidžiai yra nutiesti aukštos įtampos linijų žaibosaugos trosuose. Bendras tinklo, jungiančio didžiuosius Lietuvos miestus ir apskričių centrus, ilgis siekia 2000 kilometrų.

UAB Duomenų logistikos centras iki 2013 m. lapkričio 4 d. vadinosi UAB Technologijų ir inovacijų centras. 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. UAB Duomenų logistikos centras perdavė naujai įsteigtai įmonei UAB Technologijų ir inovacijų centras su nekomercine veikla susijusį turtinį kompleksą. Tokiu būdu buvo išgryninta tiesioginė UAB Duomenų logistikos centras veikla, t.y. duomenų perdavimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė bendrovės veikla, t.y. elektros energetikos grupės įmonių IT ūkio priežiūra ir aptarnavimas, buvo perkelta į UAB Technologijų ir inovacijų centrą.
Vadovas
Darius Zailskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Darius Kašauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo direktorius
 • Simona Grinevičienė,
  Valdybos narė, „Lietuvos energija“, UAB Teisės tarnybos direktorė
 • Aurimas Bakas,
  Valdybos narys (nepriklausomas), WoraPay, UAB generalinis direktorius
Darbuotojų skaičius: 14
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 4,4  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 3,4  mln. Eur
EBITDA: 1,0  mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,2 mln. Eur
Visas turtas: 6,2  mln. Eur
Įmonės tinklalapis
NT Valdos, UAB
Nekilnojamo turto valdymas bei transporto paslaugos.
85 550 100 %
Pagrindinė veikla
Nekilnojamo turto valdymas bei transporto paslaugos.
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB 100 %

NT Valdos yra viena didžiausių nekilnojamojo turto valdymo bei transporto paslaugų bendrovių Lietuvoje. Įmonė valdo daugiau kaip 244 tūkstančius kvadratinių metrų ploto įvairios paskirties pastatų ir nemažai gamybinės – komercinės paskirties teritorijų. Automobilių parką sudaro daugiau kaip 2100 vnt. transporto priemonių: įvairios klasės lengvieji ir komerciniai automobiliai bei specialiosios paskirties technika.
Vadovas
Martynas Nenėnas ,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Lina Maskoliūnė,
  Valdybos pirmininkė (nepriklausoma), Technopolis Lietuva UAB generalinė direktorė
 • Jonas Rimavičius,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas
Darbuotojų skaičius: 175
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 21,7 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 13,4 mln. Eur
EBITDA: 8,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 3,5  mln. Eur
Visas turtas: 129,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Verslo aptarnavimo centras
Viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos
 
580 97,00%
Pagrindinė veikla
Viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos
 
Akcininkai:
„Lietuvos energija", UAB
51,00 %
AB „Energijos skirstymo operatorius"
22,25 %
Lietuvos energijos gamyba", AB
15,00 %
UAB „Lietuvos energijos tiekimas"
3,75 %
UAB Technologijų ir inovacijų centras
3,75 %
UAB LITGAS
3,75 %
UAB VAE SPB
0,50 %
 
VAC veikla orientuota į „Lietuvos energijos" grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugas. Nuo 2016 m. pradžios „Verslo aptarnavimo centras“ aptarnauja AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ bei UAB „Energijos tiekimas“ klientus – kliento aptarnavimo centruose, nuotoliniais būdais bei savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Klientų aptarnavimo veiklai teikti buvo sukurtas prekinis ženklas „Gilė“.
 
Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo procesus VAC bendrovėje siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas.
Vadovas
Eglė Šatkovskienė,
Generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Živilė Skibarkienė,
  Valdybos pirmininkė, „Lietuvos energija“, UAB valdybos narė, organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Irma Kaukienė,
  Valdybos narė, UAB Technologijų ir inovacijų centro generalinė direktorė
 • Mantas Mikalajūnas,
  Valdybos narys, UAB „Lietuvos dujų tiekimas" generalinis direktorius
 • Mindaugas Kvekšas,
  Valdybos narys, „Lietuvos energijos gamyba“, AB Finansų ir teisės departamento direktorius
Darbuotojų skaičius: 480
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 9,7 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 9,4 mln. Eur
EBITDA: 0,3  mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,3  mln. Eur
Visas turtas: 2,5 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB VAE SPB
Branduolinės elektrinės projekto vystymas, konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla.
293 100 %
Pagrindinė veikla
Branduolinės elektrinės projekto vystymas, konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla.
UAB „VAE SPB“ analizuoja galimybes vystyti naują branduolinės elektrinės projektą Lietuvoje – bendrovė perėmė anksčiau vykdytus parengiamuosius darbus, projektus, programas. Esant palankiai ekonominei ir politinei situacijai, bendrovė užtikrintų darbų tąsą ir tiesiogiai dalyvautų įgyvendinant naujos branduolinės elektrinės projektą.

„VAE SPB“ taip pat vysto ir koordinuoja naujas technologijas ir jų taikymo veiklą valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ veiklos srityse, dalyvauja vykdomuose projektuose, plėtoja mokslinę veiklą, teikia konsultacijas kitoms grupės įmonėms.
Vadovas
Laurynas Jocys,
L.e.p. generalinis direktorius
Darbuotojų skaičius: 3
(2017 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 0,0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 1,0 mln. Eur
EBITDA: -1,0 mln. Eur
Grynasis pelnas: -1,0 mln. Eur
Turtas: 0,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė"
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
6 003 100 %
Pagrindinė veikla
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
„Lietuvos energija“ vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Vilniuje. Remiantis atliktais vertinimais, Vilniuje įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 274 megavatų (MW), o elektrinė galia – iki 145 MW. 
Vadovas
Saulius Barauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius
 • Nerijus Rasburskis,
  „Lietuvos energija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius
Darbuotojų skaičius: 22
(2017 m. sausio 1 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: -0,1 mln. Eur
EBITDA: -0,1 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,1 mln. Eur
Visas turtas: 1,0 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
10 759 51 %
Pagrindinė veikla
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
Lietuvos energija, UAB , vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Kauno kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Kaune.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 486, į Bendrovės kapitalą planuota pritraukti savivaldybių ir (arba) jų valdomų įmonių ir (arba) privačių partnerių investicijas. Išanalizavus iš partnerių gautus pasiūlymus „Lietuvos energija“, UAB priėmė sprendimą Projektą įgyvendinti su partneriu UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“.
 
Akcininkų sutartis tarp „Lietuvos energija, UAB, UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ ir Bendrovės dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų pasirašyta 2015 m. spalio 15 d. Remiantis atliktais vertinimais, Kaune įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 70 MW, o elektrinė galia – iki 24 MW.
Vadovas
Ramūnas Paškauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Andrius Vilkauskas,
  Valdybos pirmininkas, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas
 • Nerijus Rasburskis,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius
 • Vitalijus Žuta,
  Valdybos narys, Fortum Heat Lietuva, UAB generalinis direktorius
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB
51 %
Fortum Heat Lietuva
49 %
 
Įmonės tinklalapis
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
700 100 %
Pagrindinė veikla
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
Elektroninių mokėjimų agentūra (toliau - EMA) – tai finansinis tarpininkas tarp LE grupės įmonių – ESO, „Lietuvos energijos tiekimo“, „Energijos tiekimo“ ir kitų komunalinių paslaugų teikėjų. EMA apdoroja klientų vykdomus periodinius atsiskaitymus už komunalines ir kitas paslaugas.

Nuo 2016 m. veiklą vykdanti bendrovė turi Lietuvos banko mokėjimo įstaigos licenciją, kuri suteikia teisę atlikti pinigų perlaidas. EMA šiuo metu teikia paslaugas manogile.lt portale.
 
Vadovas
Nerijus Dumbrava,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Nerijus Dumbrava,
  Valdybos pirmininkas, UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ generalinis direktorius
 • Ilona Butrimė,
  Valdybos narė, „Lietuvos energija“, UAB Projektų valdymo departamento vadovė
 • Vaida Ruzgaite Siautilienė,
  Valdybos narė, Verslo aptarnavimo centras, UAB Klientų aptarnavimo paslaugų departamento direktorė
 • Živilė Skibarkienė ,
  Stebėtojų tarybos pirmininkė, „Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Paulius Šimkūnas,
  Stebėtojų tarybos narys, „Lietuvos energija“, UAB planavimo ir analizės departamento vadovas
„Tuulueenergia“ OU
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
499 100%
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
„Tuulueenergia“ valdo 18,3 MW galios 6 vėjo jėgainių parką Mali ir Tamba vietovėse, Estijoje. 
 
Visas šešias vėjo jėgaines pagamino Vokietijos įmonė „Enercon“, kiekvienos jėgainės įrengtoji galia yra po 3 MW, bokšto aukštis – 99 metrai, o rotoriaus skersmuo – 101 m. Šis vėjo elektrinių parkas pradėjo veikti 2015 m. pradžioje.
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 3,5  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,5 mln. Eur
EBITDA: 3,0 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,7  mln. Eur
Vadovas
Dominykas Tučkus,
Valdybos pirmininkas
UAB „Eurakras“
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
8096 100 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
 100 %
 
„Eurakras“ valdo 24 MW galios 8 vėjo jėgainių parką Geišių ir Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone.
 
Vėjo jėgaines šiam parkui pagamino Vokietijos įmonė „Nordex“, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia siekia po 3 MW, bokšto aukštis – 120 metrų, o rotoriaus skersmuo – 117 m. Šio vėjo jėgainių parko statybos užbaigtos ir leidimas elektros energijos gamybai išduotas 2015 m. gruodžio pabaigoje.
 
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 5,3  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,7 mln. Eur
EBITDA: 4,6  mln. Eur
Grynasis pelnas: 1,7  mln. Eur
Vadovas
Aleksandr Spiridonov,
Direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB Infrastruktūros ir plėtros tarnybos vadovas
 • Jonas Rimavičius,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas