Grupės įmonės

Įmonė Pagrindinė veikla Įst. kapitalas (tūkst. Eur) Valdomų akcijų dalis
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektros energijos ir šilumos gamyba
187 921 96,82 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos ir šilumos gamyba
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
96,82 %
Smulkieji akcininkai
3,18 %
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB sudaro Lietuvos elektros gamybos pajėgumų pagrindą, kurie užtikrina šalies energetinį saugumą. Bendrovei priklausantys gamybos padaliniai:
 • Elektrėnų kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku
 • Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
 • Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė
2018 metais bendrovė pagamino 0,883 TWh elektros energijos.
2017 metais bendrovė pagamino 1,15 TWh elektros energijos.
 
Vadovas
Rimgaudas Kalvaitis,
Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Rimgaudas Kalvaitis,
  Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
 • Darius Kucinas,
  Valdybos narys, gamybos direktorius
 • Mindaugas Kvekšas,
  Valdybos narys, finansų ir administravimo direktorius
 • Dominykas Tučkus,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Živilė Skibarkienė,
  Stebėtojų tarybos narė, „Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Edvardas Jatautas,
  Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Įmonė: „Lietuvos energijos gamyba“, AB
Įmonės kodas: 302648707
 
Darbuotojų skaičius: 372
 (2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 130,7  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 94,2 mln. Eur
EBITDA: 44,8 mln. Eur
Koreguota EBITDA: 44,8 mln. Eur
Grynasis pelnas: 29,6  mln. Eur
Turtas: 656,7 mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Energijos skirstymo operatorius 
259 443 94,98 %
Pagrindinė veikla
Energijos skirstymo operatorius 
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
  94,98 %
Smulkieji akcininkai
  5,02 %
 
ESO paslaugos:
 • elektros ir dujų įvedimas;
 • elektros energijos tiekimas;
 • skaitiklių įrengimas ir keitimas, rodmenų tikrinimas;
 • elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūra;
 • elektros ir dujų tiekimo sutrikimų šalinimas;
 • naujų elektros ir dujų įvadų įrengimas
ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².
 
ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.
94,98 proc. 
 
ESO klientai aptarnaujami klientų aptarnavimo centre GILE:
 • Savitarnos svetainėje www.manogile.lt
 • Visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1802
 • 5 klientų aptarnavimo centruose
 
Vadovas
Mindaugas Keizeris,
Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
CV
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
 • Augustas Dragūnas,
  Valdybos narys, finansų ir administravimo tarnybos direktorius
  CV
 • Ovidijus Martinonis,
  Valdybos narys, tinklų vystymo tarnybos direktorius
  CV
 • Renaldas Radvila,
  Valdybos narys, paslaugų tarnybos direktorius
  CV
 • Virgilijus Žukauskas,
  Valdybos narys, tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius
  CV
 • Darius Maikštėnas,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas „Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius
  CV
 • Darius Kašauskas,
  Stebėtojų tarybos narys „Lietuvos energija", UAB valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius
  CV
 • Kęstutis Betingis,
  Stebėtojų tarybos narys (nepriklausomas)
  CV
Įmonė: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Įmonės kodas: 304151376
 
Darbuotojų skaičius: 2 387
 (2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 624 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 89,8 mln. Eur
EBITDA: 122, 4 mln. Eur
Koreguota EBITDA: 169 mln. Eur
Grynasis pelnas: 15,7 mln. Eur
Turtas: 1 591,6 mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
UAB „Lietuvos energijos tiekimas"
Gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimas gyventojams, dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
8 370 100 %
Pagrindinė veikla
Gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimas gyventojams, dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
LET stebėtojų tarybos nariais paskirti „Lietuvos energijos“ atstovai Vidmantas Salietis bei Dominykas Tučkus. Nepriklausomu Stebėtojų tarybos nariu po viešai skelbtos atrankos išrinktas Paulius Dambrauskas, iki šiol buvęs LET nepriklausomu valdybos nariu. P. Dambrauskas nuo 2017 m. pavasario yra „Girteka Logistics“ vykdantysis direktorius, iki tol jis  ėjo „Maxima LT“ komercijos vadovo pareigas, dar anksčiau buvo bendrovės „C Gates“ generaliniu direktoriumi.
 
Nuo birželio 1 d. LET taip pat vadovauja naujai išrinkta valdyba. Valdybos nariu, atsakingu už finansus ir veiklos palaikymą, išrinktas Artūras Bortkevičius, už didmeninę prekybą atsakingas valdybos narys Tadas Adomaitis, valdybos nariu, atsakingu už verslo klientus ir plėtrą, išrinktas Haroldas Nausėda, o už privačius klientus ir paslaugų vystymą – Andrius Kavaliauskas, generaliniu direktoriumi ir valdybos nariu taip pat išrinktas D. Montvila.
 
Akcininkai:
„Lietuvos energija", UAB 100 %
 
Pagrindinė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ veikla – elektros energijos tiekimas ir gamtinių dujų pirkimas (importas) bei pardavimas klientams. Bendrovė dujas tiekia energetikos, pramonės, žemės ūkio įmonėms, smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojams ir gyventojams, o nuo 2018 m. spalio 1 d. perėmusi visuomeninio tiekimo funkciją iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ pradėjo tiekti dujas ir buitiniams klientams. Įmonė turi daugiau kaip 1,6 mln. klientų.
 
2014 m. lapkritį tuometinė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perėmė gamtinių dujų tiekimo veiklą iš AB Lietuvos dujos. Pastaroji įmonė ir jos veiklos buvo suskaidytos vadovaujantis Europos teisės aktų reikalavimais. 2018 m. spalį įmonė pakeitė pavadinimą į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir perėmė elektros tiekimo veiklą iš „Energijos skirstymo operatoriaus“.
 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ steigėjas yra Lietuvos energija, UAB.   
 
 
Vadovas
Darius Montvila,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Darius Montvila,
  Pirmininkas
 • Haroldas Nausėda,
 • Tadas Adomaitis,
 • Artūras Bortkevičius,
 • Andrius Kavaliauskas,
 • Dominykas Tučkus,
 • Vidmantas Salietis,
 • Paulius Dambrauskas,
Įmonė: UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
Įmonės kodas: 303383884
 
Darbuotojų skaičius: 38
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 311,7  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 6,7 mln. Eur
Koreguota EBITDA: 13,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 5,05  mln. Eur
Turtas: 131,9 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“
Profesionalios IT, viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių, komunikacijos bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos visoms Lietuvos energijos  grupės įmonėms.
 
 
Pagrindinė veikla
Profesionalios IT, viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių, komunikacijos bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos visoms Lietuvos energijos  grupės įmonėms.
 
 
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras
Akcininkai:
 
„Lietuvos energija“
50,04 %
Kiti
akcininkai

49,95 %
 
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras – viena didžiausių Lietuvoje ITT įmonių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus bendrovėms. Įmonės veikla organizuota pagal geriausias pasaulio vadybos praktikas, veiklosinformacija valdoma pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartus.
 
UAB Technologijų ir inovacijų centro Kokybės politika. Su dokumentu susipažinti galite ČIA.
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. | 2018 m. | 2019 m.
 
Septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirba apie 170 darbuotojų. Šiuo metu Technologijų ir inovacijų centras:
 • prižiūri virš 100 taikomųjų bei duomenų perdavimo sistemų;
 • atlieka 250 tarnybinių stočių ir virš 3100 kompiuterinių darbo vietų visoje Lietuvoje priežiūrą ir aptarnavimą;
 • projektuoja, diegia ir aptarnauja integruotas IT sistemas;
 • inicijuoja ir įgyvendina strateginius kompetencijų, naujovių, žinių valdymo projektus.
UAB Verslo aptarnavimo centras
Akcininkai:
„Lietuvos energija"
51,00 %
Kiti
akcininkai

49,00 %
 
UAB Verslo aptarnavimo centras veikla orientuota į „Lietuvos energijos" grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugas. Nuo 2016 m. pradžios „Verslo aptarnavimo centras“ aptarnauja AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ bei UAB „Energijos tiekimas“ klientus – kliento aptarnavimo centruose, nuotoliniais būdais bei savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Klientų aptarnavimo veiklai teikti buvo sukurtas prekinis ženklas „Gilė“.
 
Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo procesus VAC bendrovėje siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas.
 • UAB Technologijų ir inovacijų centras
 • UAB Verslo aptarnavimo centras
 • Irma Kaukienė,
  UAB Technologijų ir inovacijų centro generalinė direktorė
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos narys
 • Mindaugas Kvekšas,
  Valdybos narys
 • Živilė Skibarkienė,
  Valdybos narys
 • Laurynas Barauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija", UAB Informacinių technologijų tarnybos direktorius
 • Darius Montvila,
  Valdybos narys
 • Irma Kaukienė,
  UAB Verslo aptarnavimo centras generalinė direktorė
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos narys
 • Mindaugas Kvekšas,
  Valdybos narys
 • Živilė Skibarkienė,
  Valdybos narys
 • Laurynas Barauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija", UAB Informacinių technologijų tarnybos direktorius
 • Darius Montvila,
  Valdybos narys
„Lietuvos energijos grupės paslaugų centras“:
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras
 
Įmonė: UAB Technologijų ir inovacijų centras
Įmonės kodas: 303200016
 
Darbuotojų skaičius  – 162
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais: 
Pajamos: 16,2  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 15,6  mln. Eur
EBITDA: 3,4 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,5 mln. Eur
Turtas: 13,2 mln. Eur
 
UAB Verslo aptarnavimo centras
 
Įmonė: UAB Verslo aptarnavimo centras
Įmonės kodas: 303359627
 
Darbuotojų skaičius – 457 
(2018 m. gruodžio 31 d.)

Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 11,3 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 11,1 mln. Eur
EBITDA: 0,258 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,205 mln. Eur (205 475)
Turtas: 3,7 mln. Eur
UAB Duomenų logistikos centras
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
4 033 79,64 %
Pagrindinė veikla
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
79,64 %
AB „Litgrid“ 20,36 %
 
Bendrovė yra viena didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse.
 
„Duomenų logistikos centras“ teikia duomenų perdavimo paslaugas įmonėms ir ryšių operatoriams, valdo duomenų centrus, kuriuose savo įrangą laiko didžiosios įmonės, bankai, telekomunikacijų operatoriai, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai.
 
Bendrovė valdo vieną efektyviausią Lietuvoje „Data Inn“ duomenų centrą, kurio energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas (PUE) siekia 1,3, ir tai yra pirmasis ir šiuo metu vienintelis Lietuvoje duomenų centras, kurio projektui ir veikiančiai infrastruktūrai „Uptime Institute“ suteikė „Tier III“ patikimumo lygio sertifikatą.

Šiuo metu ruošiamasi antrosios „Data Inn“ duomenų centro dalies statyboms.
 
Be „Data Inn“, įmonė turi ir eksploatuoja dar penkis duomenų centrus Vilniuje ir Kaune. Bendra maksimali „Duomenų logistikos centro“ valdomų duomenų centrų talpa siekia apie 330 serverių stovų, kuriose iš viso galima sutalpinti apie 10.000 serverių.

Bendrovė kartu su partneriais, priklausantiems „Baltic Optical Network“ aljansui, valdo 3000 km ilgio, 100G spartos ir iki 9,6 Tbit/s pralaidumo tarptautinį „Baltic Highway“ tinklą Talinas-Frankfurtas bei didžiausią ir ilgiausią (daugiau nei 8000 km ilgio) optinį duomenų perdavimo tinklą Baltijos šalyse.
 
Lietuvoje įmonės eksploatuojamas vienintelis šalyje tinklas, kurio šviesolaidžiai yra nutiesti aukštos įtampos linijų žaibosaugos trosuose. Bendras tinklo, jungiančio didžiuosius Lietuvos miestus ir apskričių centrus, ilgis siekia 2000 kilometrų.

UAB Duomenų logistikos centras iki 2013 m. lapkričio 4 d. vadinosi UAB Technologijų ir inovacijų centras. 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. UAB Duomenų logistikos centras perdavė naujai įsteigtai įmonei UAB Technologijų ir inovacijų centras su nekomercine veikla susijusį turtinį kompleksą. Tokiu būdu buvo išgryninta tiesioginė UAB Duomenų logistikos centras veikla, t.y. duomenų perdavimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė bendrovės veikla, t.y. elektros energetikos grupės įmonių IT ūkio priežiūra ir aptarnavimas, buvo perkelta į UAB Technologijų ir inovacijų centrą.
 
Vadovas
Darius Zailskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Darius Kašauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo direktorius
 • Simona Grinevičienė,
  Valdybos narė, „Lietuvos energija“, UAB Teisės tarnybos direktorė
 • Aurimas Bakas,
  Valdybos narys (nepriklausomas), WoraPay, UAB generalinis direktorius
Įmonė: UAB Duomenų logistikos centras
Įmonės kodas: 302527488
 
Darbuotojų skaičius: 14
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 3,8 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 3,1 mln. Eur
EBITDA: 1,6 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,6 mln. Eur
Turtas: 4,3 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
NT Valdos, UAB
Nekilnojamo turto valdymas
85 550 100 %
Pagrindinė veikla
Nekilnojamo turto valdymas
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB 100 %

“NT Valdos” yra atsakingos už “Lietuvos energijos” įmonių grupės pagrindinėje veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto valdymą, nuomą ir pardavimą.
 
Vadovas
Giedrius Meškelė,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“ komercijos ir paslaugų tarnybos direktorius
  CV
 • Jonas Rimavičius,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas
Įmonė: NT Valdos, UAB
Įmonės kodas: 300634954
 
Darbuotojų skaičius: 29
(2019 m. gegužės 17 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 16,7 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 11,2 mln. Eur
EBITDA: 8,8 mln. Eur
Grynasis pelnas: 4,0 mln. Eur
Turtas: 54,0 mln. Eur
Įst. kapitalas (tūkst. Eur): 41 385
Įmonės tinklalapis
UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė"
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
6 003 100 %
Pagrindinė veikla
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
„Lietuvos energija“ vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Vilniuje. Remiantis atliktais vertinimais, Vilniuje įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 274 megavatų (MW), o elektrinė galia – iki 145 MW. 
 
Vadovas
Saulius Barauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas
 • Nerijus Rasburskis,
  Valdybos narys
 • Paul K. Dainora,
  Nepriklausomas valdybos narys
Įmonė: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
Įmonės kodas: 303782367
 
Darbuotojų skaičius: 29
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 2,9 tūkst. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,25 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,61 mln. Eur
Turtas: 96,8 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
10 759 51 %
Pagrindinė veikla
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB
51 %
Fortum Heat Lietuva
49 %
 
 
 
Lietuvos energija, UAB , vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Kauno kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Kaune.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 486, į Bendrovės kapitalą planuota pritraukti savivaldybių ir (arba) jų valdomų įmonių ir (arba) privačių partnerių investicijas. Išanalizavus iš partnerių gautus pasiūlymus „Lietuvos energija“, UAB priėmė sprendimą Projektą įgyvendinti su partneriu UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“.
 
Akcininkų sutartis tarp „Lietuvos energija, UAB, UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ ir Bendrovės dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų pasirašyta 2015 m. spalio 15 d. Remiantis atliktais vertinimais, Kaune įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 70 MW, o elektrinė galia – iki 24 MW.
 
Vadovas
Ramūnas Paškauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Andrius Vilkauskas,
  Valdybos pirmininkas, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas
 • Nerijus Rasburskis,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius
 • Vitalijus Žuta,
  Valdybos narys, Fortum Heat Lietuva, UAB generalinis direktorius
Įmonė: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
Įmonės kodas: 303792888
 
Darbuotojų skaičius: 4
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: -0,45 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,45 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,45 mln. Eur
Turtas: 52 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
700 100 %
Pagrindinė veikla
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
Elektroninių mokėjimų agentūra (toliau - EMA) – tai finansinis tarpininkas tarp LE grupės įmonių – ESO, „Lietuvos energijos tiekimo“, „Energijos tiekimo“ ir kitų komunalinių paslaugų teikėjų. EMA apdoroja klientų vykdomus periodinius atsiskaitymus už komunalines ir kitas paslaugas.

Nuo 2016 m. veiklą vykdanti bendrovė turi Lietuvos banko mokėjimo įstaigos licenciją, kuri suteikia teisę atlikti pinigų perlaidas. EMA šiuo metu teikia paslaugas manogile.lt portale.
 
Vadovas
Gabrielė Lubytė,
Generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos narys
 • Živilė Skibarkienė,
  Valdybos narė
Įmonė: UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
Įmonės kodas: 136031358
 
Darbuotojų skaičius: 5
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 543 tūkst. Eur
EBITDA: -92 tūkst. Eur
Veiklos sąnaudos: 717 tūkst. Eur
Grynasis pelnas: -146 tūkst. Eur
Turtas: 936 tūkst. Eur
Įmonės tinklalapis
„Tuulueenergia“ OU
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
499 100%
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
„Tuulueenergia“ valdo 18,3 MW galios 6 vėjo jėgainių parką Mali ir Tamba vietovėse, Estijoje. 
 
Visas šešias vėjo jėgaines pagamino Vokietijos įmonė „Enercon“, kiekvienos jėgainės įrengtoji galia yra po 3 MW, bokšto aukštis – 99 metrai, o rotoriaus skersmuo – 101 m. Šis vėjo elektrinių parkas pradėjo veikti 2015 m. pradžioje.
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 3,5  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,5 mln. Eur
EBITDA: 3,0 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,7  mln. Eur
 • Valdyba
 • Aleksandr Spiridonov,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros departamento direktorius
UAB „Eurakras“
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
8096 100 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
Akcininkai:
„Lietuvos energija renewables“, UAB
 100 %
 
„Eurakras“ valdo 24 MW galios 8 vėjo jėgainių parką Geišių ir Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone.
 
Vėjo jėgaines šiam parkui pagamino Vokietijos įmonė „Nordex“, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia siekia po 3 MW, bokšto aukštis – 120 metrų, o rotoriaus skersmuo – 117 m. Šio vėjo jėgainių parko statybos užbaigtos ir leidimas elektros energijos gamybai išduotas 2015 m. gruodžio pabaigoje.
 
 
Finansiniai rodikliai 2017 metais:
Pajamos: 5,3  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,7 mln. Eur
EBITDA: 4,6  mln. Eur
Grynasis pelnas: 1,7  mln. Eur
Vadovas
Virginijus Jagela,
Direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB Infrastruktūros ir plėtros tarnybos vadovas
 • Jonas Rimavičius,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas
Įmonė: UAB „Eurakras“
Įmonės kodas: 300576942
 
Darbuotojų skaičius: 2
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 4,8 mln. Eur
EBITDA: 4,0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 2,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 1,9 mln. Eur
Turtas: 32,3 mln. Eur
UAB Lietuvos energija renewables
Atsinaujinantys energetikos ištekliai
100%
Pagrindinė veikla
Atsinaujinantys energetikos ištekliai
Vadovas
Aleksandr Spiridonov,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Jonas Rimavičius,
  Valdybos narys, Finansų ir investicijų valdymo departamento vadovas
UAB „Gamybos optimizavimas“
Valstybės kapitalo energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausantis „Gamybos optimizavimas“ užtikrina maksimalų elektros gamintojų efektyvumą ir pelningumą. Bendrovė teikia optimizavimo – gamybos planavimo paslaugas ir tarpininkauja perkant ir parduodant elektros energiją.
100%
Pagrindinė veikla
Valstybės kapitalo energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausantis „Gamybos optimizavimas“ užtikrina maksimalų elektros gamintojų efektyvumą ir pelningumą. Bendrovė teikia optimizavimo – gamybos planavimo paslaugas ir tarpininkauja perkant ir parduodant elektros energiją.
Vadovas
Tomas Tumonis,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos narys
 • Diana Kazakevič,
  Valdybos narė
UAB „Transporto valdymas“
Lengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų nuomos paslaugos
Pagrindinė veikla
Lengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų nuomos paslaugos
Vadovas
Jurgita Navickaitė-Dedelienė,
Direktorė
Įmonė: UAB „Transporto valdymas“
Įmonės kodas: 304766704
 
Darbuotojų skaičius: 55
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 7,2 mln. Eur
EBITDA: 3,8 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 5,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 1,5 mln. Eur
Turtas: 27,9 mln. Eur
Geton Energy SIA
„Energijos tiekimo" dukterinė bendrovė Latvijoje. Startavusi vos su keliais klientais, šiuo metu ji užima apie 10 proc. Latvijos rinkos ir siūlo tiek elektros, tiek gamintinių dujų tiekimo paslaugas. 
Pagrindinė veikla
„Energijos tiekimo" dukterinė bendrovė Latvijoje. Startavusi vos su keliais klientais, šiuo metu ji užima apie 10 proc. Latvijos rinkos ir siūlo tiek elektros, tiek gamintinių dujų tiekimo paslaugas. 
Vadovas
Kristaps Muzikants,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Diana Kazakevič,
  Valdybos pirmininkė
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos narys
 • Tadas Adomatis,
  Valdybos narys
Įmonė: Geton Energy SIA
Įmonės kodas: 40103642991
 
Darbuotojų skaičius: 7
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 40,9 mln. Eur
EBITDA: -4,2 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 45,1 mln. Eur
Grynasis pelnas: 4,2 mln. Eur
Turtas: 15,1 mln. Eur
Geton Energy Sp. z o.o.
Veikia Lenkijoje, didmeninės prekybos elektra rinkoje. Bendrovė taip pat prekiauja elektra ir išvestinėmis finansimėmis priemonėmis Skandinavijos „Nasdaq Commodities OMX“ biržoje.
Pagrindinė veikla
Veikia Lenkijoje, didmeninės prekybos elektra rinkoje. Bendrovė taip pat prekiauja elektra ir išvestinėmis finansimėmis priemonėmis Skandinavijos „Nasdaq Commodities OMX“ biržoje.
Vadovas
Marek Musial,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Diana Kazakevič,
  Valdybos pirmininkė
Įmonė: Geton Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Darbuotojų skaičius: 6
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 154,5 mln. PLN
Veiklos sąnaudos: 159,3 mln. PLN
Grynasis pelnas: 4,5 mln. PLN
Turtas: 9,1 mln. PLN
Geton Energy OÜ
Siūlo elektros energijos tiekimo verslo klientams paslaugas Estijoje
Pagrindinė veikla
Siūlo elektros energijos tiekimo verslo klientams paslaugas Estijoje
 • Valdyba
 • Vidmantas Salietis,
  Valdybos pirmininkas
Įmonė: Geton Energy OU
Įmonės kodas: 12433862
 
Darbuotojų skaičius: 0
(2018 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2018 metais:
Pajamos: 1 859 EUR
Veiklos sąnaudos: -5145 EUR
Grynasis pelnas: -5 140 EUR
Turtas: 47 292 EUR
Lietuvos energijos paramos fondas