Ataskaitos

„Lietuvos energijos“ ataskaitos rengiamos vadovaujantis  tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėmis.