Investuotojams

„Lietuvos energijos“ grupės misija yra tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi. Tvarus vertės didinimas tiesiogiai siejasi su ekonomiškai pagrįstų investicijų parinkimu ir jų vykdymu, konkurencingumo didinimu ir atsakinga veikla.
 
„Lietuvos energijos“ tiesiogiai valdomos dukterinės įmonės, kurių akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilniaus biržoje:
  • „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
  • Energijos skirstymo operatorius (ESO), kuri įsteigta sujungus elektros ir dujų skirstymo įmones „Lesto“ ir „Lietuvos dujos“, akcijomis „Nasdaq“ Vilniaus biržoje bus pradėta prekiauti sausio 11 dieną.
Pagrindinius „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės įmonių dividendų skyrimo principus nustato Įmonių grupės įmonių dividendų politika